2020 - nr. 1

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1095,- utenfor Norge 1250,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Trearkitektur

De siste ti årene har bruken av tre i norsk arkitektur eskalert, ikke minst siden ulike typer limtre og CLT har gjort det mulig å bruke treprodukter som konstruktivt materiale i bygninger med en skala og typologier som før var øremerket armert betong. Så sent som i 2016 hadde Arkitektur N et eget temanummer om tre, nr. 7-8-2016, og spesielt massivtre, den gang for å vise at dette var en trend som faktisk hadde gått fra kuriosa til ordinært byggemateriale med bred gjennomslagskraft i norsk byggebransje.

Nå skriver vi 2020. Og det kjennes maktpå­liggende å gå løs på det samme temaet igjen. Fordi utviklingen er så stor. Både hva angår teknologi, kvalitet og volum.

Redaktør for Arkitektur N nr. 1-2020 var Gaute Brochmann. Redaksjonen bestod av Solveig Nygaard Langvad (redaksjonsmedarbeider), Janne Solvang (design), Åsne Maria Gundersen (redaksjonssekretær) og Katrine Hamre Sørlie (transaksjonsredaktør). Interiørmedarbeidere: Solveig Torsteinsen, Pernille Akselsen, Elisabeth Våpenstad-Rånes. Landskapsmedarbeidere: Iwan Thomson og Nina Marie Andersen.

Forsidebilde: Flying Architecture

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 9 Et kamprop for massivtre med maksimal kvalitet Gaute Brochmann
 • 10 Aktuelle prosjekter
 • 14 Store forventninger Espen Pedersen omtaler Finansparken av Helen & Hard og SAAHA arkitekter. Landskapsarkitekt: Landskapsfabrikken AS / Asplan Viak AS
 • 26 Ser ut som en million dollar Silje Kvanvik Olsen omtaler Finansparkens interiør av IARK
 • 32 Lobotomert tre Børre Skodvin
 • 36 Utvidelse av strandsonen Åshild Mienna omtaler Bekkelagsbadet av bar bakke landskapsarkitekter as. Arkitekt: Fabel arkitekter
 • 44 En juvel i massivtre Bente Kleven omtaler Valle Wood av Lund+Slaatto Arkitekter. Landskapsarkitekt: Gullik Gulliksen
 • 54 Økt bruk av tre i nye bygg i Oslo og Akershus. Muligheter og utslippseffekter Marius Nygaard, Isaak Elias Skjeseth Bashevkin, Ute Groba, Catherine Sunter
 • 64 Tre x tre = 9 Kort presentasjon av ni nye skoler i tre
 • 65 Flesberg skole SPINN Arkitekter AS
 • 66 Nye Glommasvingen skole L2 Arkitekter AS
 • 67 Nye Hoppern skole Østavind Arkitekter AS
 • 68 Horten videregående skole LINK arkitektur
 • 69 Nordre Ål skole Arkitektene Vis-á-Vis AS
 • 70 Rustad skole Plus Arkitektur AS
 • 71 Røros videregående skole / Röörosen jåarhkeskuvle Lusparken Arkitekter AS
 • 72 Steinkjer skole Rambøll arkitekter med Rolvung og Brøndsted arkitekter
 • 73 Vestre Toten ungdomsskole HUS arkitekter AS
 • 74 Trehus på deling Ellen Heier omtaler Nordre gate 20-24 av Alliance Arkitekturstudio AS
 • 84 To rom og ett japansk kjøkken Gaute Gjøl Dahle omtaler EZO Ramen & Izakaya av Radius Design. Arkitekt: Alliance arkitekturstudio as
 • 90 Rom for debatt Marte Storhaug Danbolt omtaler Klimahuset av Lund Hagem Arkitekter AS og Atelier Oslo. Landskapsarkitekt: Atsite AS
 • 96 Løpstikke og lavendel under Lomseggen Solveig Nygaard Langvad har besøkt Ola Aukrust på Nordgard Aukrust
 • 102 Byggesett på Brønnøya Aleksander Svingen omtaler Villa Løken av Oslotre AS
 • 112 Nye tanker om gamle hus Gaute Brochmann intervjuer Jacob Schroll i Gamle3hus og Utmark
 • 118 Bokanmeldelse, ­rettelser, doktorgrad, kommentar