2020 - nr. 2

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Sosial bærekraft

Bærekraft handler om mer enn reduserte klimagassutslipp. I denne utgaven av Arkitektur N ser vi på hvordan hus kan få mennesker og miljøer til fungere på en mer miljøvennlig måte. Ved at store institusjoner som Domus Juridica integreres i Oslos historiske sentrum. Ved å bygge vanlige selveierleiligheter som bokollektiv i Stavanger. Eller ved å transformere industri til en jordnær restaurant i verdensklasse midt i et nytt boligområde i Trondheim. Blant mye annet!

Redaktør for Arkitektur N nr. 2-2020 var Gaute Brochmann. Redaksjonen bestod av Solveig Nygaard Langvad (redaksjonsmedarbeider), Janne Solvang (design), Åsne Maria Gundersen (redaksjonssekretær) og Katrine Hamre Sørlie (transaksjonsredaktør). Interiørmedarbeidere: Solveig Torsteinsen, Pernille Akselsen, Elisabeth Våpenstad-Rånes. Landskapsmedarbeidere: Iwan Thomson og Nina Marie Andersen. Forsidebilde: Sørli lekepark, Tøyen av Studio Oslo Landskapsarkitekter. Fotograf: Adam Stirling.