Fra og med 2023 slår Arkitektnytt seg sammen med Arkitektur N og blir til nysatsningen Arkitektur. Det nye magasinet og nettsiden vil sette søkelys på arkitekturen i Norge og på arkitektenes virke.

Ved siden av å være et aktualitetsblad, blir Arkitektur en arena for prosjektomtaler, reportasjer, debatt, fagkritikk og faglig nytenking.

Tidsskriftet utgis 6 ganger i året, med et opplag på ca. 6000.

Ved bestilling, ta kontakt med oss på: nal@arkitektur.no.

(Dette gjelder også om du ønsker studentabonnement eller er medlem av Afag).

Arkitektur utgis av Norske arkitekters landsforbund (NAL).

Abonnement Norge: 1280,- inkl. porto

Utenfor Norge: 1498,- inkl. porto

Løssalg: 214,- per stk.

Redaktør for Arkitektur N nr. 2-2022 var Gaute Brochmann. Redaksjonen bestod av Erland Banggren (grafisk design) og Åsne Maria Gundersen (redaksjonssekretær). Interiørmedarbeidere: Solveig Torsteinsen, Pernille Akselsen, Elisabeth Våpenstad-Rånes. Landskapsmedarbeidere: Iwan Thomson og Nina Marie Andersen.

Forsidebilde: Jan G. Digerud

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 9 Når arkitektur betyr mindre Gaute Brochmann
 • 10 Aktuelle prosjekter
 • 14 Fra tuberkulose til revmakirurgi Johannes Eggen omtaler Martina Hansens hospital av Ratio
 • 22 Streng nøytralitet Hans-Kristian Hagen omtaler Holocaustsenteret Villa Grande av Transborder Studio
 • 32 Nye møbler Presentasjon diverse designere
 • 44 Kirkeparken og Storgata i Tromsø Dronninga Landskap
 • 50 La vere - Nasjonale Turistveger Bjørbekk & Lindheim
 • 54 Historien om et hus Halvor Weider Ellefsen omtaler Villa Andenæs av Base Arkitekter
 • 62 Skogtur på Nesodden ikledd rød skalljakke Sieglinde Muribø omtaler Øvre Movei 25 på Nesoddtangen av Schjelderup Trondahl arkitekter
 • 68 Skipet kontorbygg Paal J Kahrs Arkitekter og HOLON Arkitektur
 • 76 Den nye skolen Jonas Engene og Amund Gulden omtaler Ruseløkka skole av Arkitektkontoret Gasa
 • 84 PIR cowork Mad arkitekter og Sane
 • 92 Det bestandige landskapet Nina Marie Andersen
 • 96 Når ombyggingen blir hverdagen Anders Rubing omtaler Vaskerelven 39 i Bergen av Mad arkitekter
 • 102 Fredning av den kvenske gården Fjeldstad Marit Chruickshank
 • 110 Bokanmeldelser, notert